Hoved / Ernæring

Benzylbenzoat i svangerskapskonsekvenser

Legemidler bør brukes med forsiktighet hos kvinner i fertil alder. Aktuelle agenter har mindre systemisk innvirkning.
Dermed blir de ansett som tryggere enn orale eller parenterale medikamenter og mindre embryo- og fetotoksiske. Imidlertid må deres sikkerhet sees med forsiktighet, da informasjon om dem er begrenset (hos gravide kvinner). Denne artikkelen presenterer studier på mennesker og dyr for å bestemme optimale anbefalinger for bruk av lus og anti-scabies under graviditet..

INTRODUKSJON

Hva er allerede kjent?
Aktuelle midler anses generelt som tryggere enn orale eller parenterale legemidler under graviditet. Imidlertid kan aktuelle medisiner være embryo og føtotoksiske. Gamle FDA-fosterrisikokategorier (A, B, C, D, X) gjenspeiler ikke risikoen fra stoffbruk under graviditet.
Scabies er en alvorlig kløende dermatose forårsaket av midd Sarcoptes scabiei var. hominis. [1] Svært smittsom med et patognomonisk symptom på "kløehull", nattlig kløe og erytematøs papler. [2] Det er mange medisiner for behandling som permetrin, ivermektin, lindan, benzylbenzoat, malathion, crotamiton og svovelpreparater..
Pedikulose i hodebunnen, også kjent som hodelus, er forårsaket av Pediculus humanus capitis. [3] Kløe i hodebunnen er det viktigste symptomet, selv om det kanskje ikke er noen klager. [4] Behandlingen startes hvis det er levende lus eller levedyktige nitter. Det er tre forhold for behandling: våt kaming, aktuelle og parenterale midler mot pedikulose. [5]
Til tross for de mange tilgjengelige rettsmidler, må de brukes med forsiktighet hos gravide kvinner, da noen medisiner er giftige og kan forårsake betydelig skade på fosteret. Denne artikkelen samler studier på mennesker og dyr og gir anbefalinger for sikker bruk av aktuell scabies og luseterapi hos gravide kvinner. Tabell 1 presenterer risikokategoriene for effekten av mat og medisiner på graviditet. Tabell 2 gir et sammendrag av anbefalingene for bruk av aktuelle medisiner mot scabies og anti-lus under graviditet..

Tabell 1. Risikokategorier for mat og legemiddeleksponering
for graviditet.

Kontrollstudier avdekket ingen risiko: studier som oppfyller alle kravene viste ikke
gravide kvinner har økt risiko for å utvikle fostervennormaliteter

Det er ingen påvist risiko for menneskekroppen: studier som oppfyller alle kravene er ikke utført hos mennesker; ingen risiko identifisert for dyr.

Risiko kan ikke utelukkes: studier på mennesker er utilstrekkelige, og hos dyr enten ikke-eksisterende eller en risiko for fosteret.

Det er bevis for bivirkninger for fosteret: det er bevis for risiko for fosteret, men fordelene ved bruk hos en gravid kvinne kan oppveie risikoen.

Kontraindisert under graviditet: det er bevis for en risiko for fosteret fra forskning eller observasjon hos mennesker og dyr.

Medisinen er ikke studert

Tabell 2. Anbefalinger for lokale anti-scabies og
antilusemedisiner.

Godkjent for bruk, ikke tilgjengelig i USA

Tillatt for bruk

Bruk medisiner med lav til moderat potens, bruk minimale aktive kortikosteroider

Tillatt å brukes som sikkerhetskopi etter permetrin

Tillatt å brukes som sikkerhetskopi etter permetrin

Trygt å bruke

Trygt å bruke

Svovelpreparater
(utfelt svovel)

Trygt i små doser

Trygt i små doser

I desember 2014 publiserte FDA en regel om merking av legemidler til graviditet og sykepleie som fjernet kategoriene. I stedet for kategorier er det nødvendig i instruksjonene for medisiner å gi informasjon om risikoen ved bruk av stoffet til gravide og fosteret. Den gamle merkingen har blitt kritisert for å være for enkel og ikke fullt ut gjenspeiler risikoen ved bruk av medisiner under graviditet og amming. De nye kravene trådte i kraft 30. juni 2015. Alle nye legemiddelregler vil bruke det nye merkingsformatet, mens legemidler som er godkjent etter 30. juni 2001, gradvis vil gå over til det. Siden legemidlene diskutert i denne artikkelen ikke alle har flyttet til de nye regulatoriske kravene, presenterer vi FDA-risikokategoriene for gravide kvinner, sammen med en beskrivelse av tilgjengelig forskning og anbefalinger for bruk [Tabell 1]

LOKALE ANTI-STRØMME OG ANTI-PEDIKULOSE DRUK

Benzylbenzoat (Kategori C, ikke tilgjengelig i USA)

Benzylbenzoat ble forbudt i USA fordi metabolitten, benzylalkohol, har vært knyttet til dødelig nyfødt toksisitet (Gasping Syndrome, encefalopati, metabolsk acidose, undermarg underutvikling og multippel organsvikt). [6]
Imidlertid oppstod rus bare når benzylalkohol ble brukt til å skylle sentrale venekateter. Produkter som inneholder benzylalkohol, kan fortsatt finnes kommersielt i USA..
Etter aktuell bruk av benzylbenzoat hos dyr eller mennesker er det ikke identifisert data om dets toksisitet, bortsett fra lokal hudirritasjon. [7]
I Thailand ble det gjennomført en studie der 444 gravide deltok, i andre og tredje trimester påførte de topisk 25% benzylbenzoat. Ingen fødselsskader ble funnet hos barn. [8]
Lokal anvendelse av benzylbenzoat er sannsynligvis trygg [9, 10].

Camphora (kategori C)

Ved påføring topisk har Camphor en avkjølende og smertestillende effekt, derfor er den effektiv mot kløende hudsykdommer. I dyreforsøk er det ingen bevis for embryotoksiske eller teratogene effekter, selv ved høye doser. [11,12] Men når det tas oralt, kan Camphor krysse placentabarrieren og potensielt føre til fosterdød eller respirasjonssvikt hos nyfødte. [1. 3]
Som en del av Collaborative Perinatal Project, brukte 168 kvinner Camphor lokalt gjennom hele svangerskapet. Som et resultat var det ingen tegn på medfødte fosterskader. [14] I tillegg ble det ikke funnet fødselsskader hos 763 kvinner som brukte Camphor periodevis under graviditeten. [14] Til dags dato er det ingen rapporter om uønskede fosterutfall som et resultat av narkotikabruk under graviditet. [15] Dermed er bruk av Camphor lokalt tillatt. [9,10,16,17]

Kortikosteroider (kategori C)

I 2015 evaluerte en Cochrane-analyse fem grupper og ni case-control studier, som konkluderte med at, uansett aktivitetsklasse, er topikale kortikosteroider trygge under graviditet..
De fører ikke til økt risiko for fostermisdannelser, medfødte anomalier, ugunstige perinatale utfall: for tidlig fødsel, dødfødsel, lave Apgar-score eller fosterdød. [18]
Imidlertid er det funnet en sammenheng mellom bruk av svært aktive topikale kortikosteroider og lav fødselsvekt, spesielt hvis den kumulative dosen er veldig høy under graviditet. [18] Det er viktig å merke seg at effekten av lokal kortikosteroidadministrasjon på fosteret varierer med det anatomiske administrasjonsstedet. Lav penetrasjon: føtter (0,14%), ankel (0,42%), håndflater (0,83%), underarm (1%) tilbake (1,7%). Høy karakter: hodebunn (3,5%), ansikt, nakke, armhuler (3,6%), panne (6%), øyelokk (42%) og lyske (42%) [19]
Dermed er lokale kortikosteroider med lav til moderat potens trygge under graviditet. Og potente bør brukes kortvarig på grunn av mulig risiko for fosterets veksthemming.

Crotamiton (kategori C)

Det antas at 1% av den aktuelle dosen har en systemisk effekt. [22]
Ingen studier på mennesker eller dyr. Det er ingen rapporter om uønskede resultater hos gravide kvinner som bruker Crotamiton. [23] På grunn av manglende data om sikkerheten, bør ikke Crotamiton brukes som et førstelinjemedisin. Imidlertid anses stoffet som trygt å bruke under graviditet. [10,24,25,26]

Ivermectin (Ivermectin) (kategori C)

I studier på dyr i doser som forårsaket toksisitet hos gravide kvinner, ble fostermisdannelser identifisert: kløft gane, eksencefali, fingre i form av trommestikker. [27] En tre-årig studie fra Liberia fant at Ivermectin var svært vanlig hos gravide kvinner. To hundre kvinner og tre barn født av kvinner som bruker Ivermectin, bekreftet ikke risikoen for fødselsskader (sammenlignet med kontrollgruppen). [28] I 1993 ble 110 gravide identifisert i Kamerun som brukte Ivermectin uten forsiktighet. Etter studien var det ingen økning i forekomsten av abort, dødfødsel eller medfødte misdannelser hos fosteret. I den andre studien viste 97 gravide kvinner som fikk Ivermectin sammenlignet med kvinner som ikke tok stoffet, ingen signifikant forskjell i fosterutfall. [29]

Lindane (kategori C)

Lindane er utestengt i mange land, men tilgjengelig i USA. Studier av stoffet i dobbeltkonsentrasjon på rotter viste: nedsatt motoraktivitet, økt dødelighet, redusert avkomvekt. [32.33]
En tredobling av konsentrasjonen resulterte i dødfødsel av avkommet. [32,33] Imidlertid ble utviklingsdefekter ikke identifisert i disse studiene. [32,33,34,35] I Michigan ble det gjennomført en studie på 1417 nyfødte, mødre som fikk aktuell Lindane i graviditetens første trimester. Det var ingen økning i antall defekter som kardiovaskulære anomalier, spalter i overleppen og ganen, "rygg bifida", polydactyly. Men det er identifisert syv tilfeller av hypospadi (hvorav tre var forventet). [17] Flere tilfeller av dødfødte babyer, nevralrørsdefekter og mental retardasjon er identifisert. [36] På grunn av potensiell toksisitet, bør Lindane unngås under graviditet. [10,26,37]

Malathion (Malathionum) Karbofos (kategori B)

Dyrestudier har ikke vist noen tegn på teratogenisitet eller grove fosteravvik [38]. En gruppe på 22 465 barn født til mødre som ble eksponert for Malathion-aerosoler i første trimester av svangerskapet, viste ikke økt risiko for medfødte misdannelser. [39]
En case-control studie av 7450 kvinner utsatt for Malofos i 1981-1982 i San Francisco fant ingen økt risiko for medfødte misdannelser. [40] I tillegg ble det i studier av mødre som fant malathion i urinen, ikke funnet noen forskjeller i fødselsvekt, hodeomkrets eller nerveutvikling sammenlignet med kontrollgruppen. [41.42]
Selv om Malathion sannsynligvis er trygt å bruke under graviditet, bør den brukes etter at andre sikrere alternativer har mislyktes (for eksempel maskinering av lus eller permetrin). [10,43,44,45,46] Når du bruker Malathion, anbefales det å bruke vandige oppløsninger (i stedet for alkohol) og ikke overskride den anbefalte dosen.

Mentol (kategori N)

Menthol er allment tilgjengelig. Lotioner som inneholder mentol brukes som lokale smertestillende midler. Selv når dosen ble overskredet 106 ganger, ble det ikke observert noen teratogene effekter hos avkommet. [15] Selv om det ikke er studier på mennesker, er det ingen bevis for bivirkninger under graviditet. [25] Lokal påføring av mentolkremer er trygg. [10,16,47]

Permetrin (permetrin) (kategori B)

Det antas at 2% av den aktuelle dosen har en systemisk effekt. [7]
Dyrestudier har ikke vist skade på fosteret. [48] ​​I en prospektiv studie av 113 gravide som brukte permetrinsjampo (31 i første trimester), ble det ikke funnet noen tegn på embryotoksisitet. [49] I en annen studie brukte 196 gravide 4% permetrin og fant ingen skade på fosteret. [8]
Permetrin betraktes som et førstelinjemedisin for lokal behandling av parasittinfeksjoner. Permetrin er trygt å bruke under graviditet. [26,30,37,50]

Svovelpreparater (utfelt svovel) (kategori C)

Selv om svovelpreparater ikke er førstelinjemedisiner, brukes de til å behandle innledende og tilbakevendende skabb. [51] Det antas at 1% av den aktuelle dosen har en systemisk effekt. [52] Det er lite informasjon om sikker bruk under graviditet. På grunn av den lave permeabiliteten i kroppen som helhet, fravær av rapporter om ugunstige resultater, antas det at svovelpreparater ikke er farlige for fosteret. Etter bruk av førstelinjemedisiner som permetrin, er begrensede aktuelle svovelpreparater ansett som trygge. [10,53,54]

Spinosad (kategori B)

Dyrestudier avslørte ikke teratogene effekter ved bruk av stoffet Spinosad "per os". Etter påføring topisk, etter 10 minutter, er det umulig å oppdage Spinosad i blodet. [55] Langsiktige studier av karsinogenese hos dyr har vært negative. [55]
Genotoksisitetstester viste ingen bevis for mutagent eller clastogent potensial. [55] Spinozad absorberes dårlig gjennom huden og metaboliseres raskt og skilles ut fra kroppen. [56] Selv om suspensjonen inneholder en ubestemt mengde benzylalkohol, er det fortsatt uklart hvor mye av stoffet som kreves for å indusere embryotoksisitet og fostertoksisitet. [55]
Menneskelige studier mangler, men gitt at stoffet har lav systemisk virkning og det ikke er tegn på toksisitet hos dyr, er stoffet trygt i lave doser [Tabell 2]. [17.56]

PRODUKSJON

Selv om det er mange aktuelle medisiner som brukes til å behandle scabies og hodelus under graviditet, er det hittil flere bevis for at permetrin er trygt for bruk under graviditet..

Viktige forskjeller mellom scabies under graviditet

Scabies under graviditet er ikke veldig vanlig. Likevel kan en kvinne som forventer barn ikke klare seg uten sosiale kontakter. Hun må besøke sykehus, apotek, kjøpesentre, kjøre busser og minibusser. Overalt hvor kontakt med andre mennesker er mulig, er det fare for smitte.

Derfor er det nyttig for forventede mødre å vite hvordan de skal behandle denne infeksjonen, hvordan den fortsetter og om den er farlig for fosteret..

 • 1 Hva er scabies?
 • 2 Symptomer og årsaker til sykdommen
 • 3 Diagnose og behandling av infeksjon under graviditet
  • 3.1 Godkjente og forbudte medisiner
  • 3.2 Hvordan behandles skabb av gravide i Russland?
 • 4 Konsekvenser og mulige komplikasjoner
 • 5 Forebyggende tiltak

Hva er scabies?

Scabies er en hudsykdom forårsaket av en mikroskopisk hudmidd som har lagt seg i tykkelsen på epidermis. Det andre navnet på parasitten er kløe.

Kvinnelige flått biter inn i huden, løser den opp med spytt, mettet med enzymer, og lager hull flere millimeter lange i epidermis, der de lever og legger egg.

Symptomer og årsaker til sykdommen

Sykdommen overføres ved kontakt når en sunn person kommer i kontakt med en smittet person. Den viktigste måten å spre smitte på er seksuell.

Mennesker smittes lettest fra hverandre under nær kroppslig kontakt i sengen, siden flåtten om natten er spesielt aktiv og kan bevege seg fra en vert til en annen.

Indirekte kontakter er også farlige. Med svak immunitet kan du få skabb ved å berøre pasientens eiendeler eller ved å gripe dørhåndtaket på et offentlig sted.

Tegn på skabb hos gravide kvinner:

 • kløe på forskjellige deler av kroppen, som blir verre om ettermiddagen;
 • scabies tunneler under det øverste laget av huden, som kan sees med det blotte øye hvis det ikke er riper;
 • blemmer og andre utslett på bagasjerommet og lemmer.

Bare en lege kan stille en pålitelig diagnose. For å gjøre dette må spesialisten skrape av epidermis-skalaene og undersøke dem under et mikroskop eller undersøke huden på pasientens kropp med et forstørrelsesapparat..

Tiden spiller en ekstremt viktig rolle i behandlingen av scabies. Det er viktig å kurere sykdommen og dens konsekvenser i form av riper, abscesser, kviser før innleggelse på sykehuset. Derfor, etter å ha følt kløe på kroppen, bør en kvinne umiddelbart konsultere en hudlege..

Kløe kan ikke være forårsaket av skabb, men av en av de spesifikke sykdommene hos gravide kvinner..

EN DRUK
SykdomSymptomer
Pemfigoid gravidAutoimmun patologi. Papler eller plakk vises på kroppen, etterfulgt av dannelsen av bulløse elementer (vesikler, blemmer). Ansiktet, håndflatene og sålene er vanligvis rene.
Kløende urticarial paplerÅrsakene til sykdommen er ukjente. Papler og kløe spredte seg til kofferten og lemmer, og etterlater ansiktet rent.
Prurigo gravidEn inflammatorisk sykdom fra gruppen av allergiske dermatoser, ledsaget av papler, nodulære utslett og alvorlig kløe
Kolestase av graviditetEn østrogenavhengig tilstand som fører til alvorlig kløe i håndflatene, sålene og kofferten. Det er ledsaget av gulsott. Kviser, papler og andre skader oppstår ikke.

Med scabies kan kløe være lokal eller spre seg i hele kroppen, det kan være skarpt, brennende i naturen - slik manifesterer reaksjonen på flått seg. Ubehag dukker vanligvis opp 4-6 uker etter infeksjon.

Diagnose og behandling av infeksjon under graviditet

Graviditet er preget av løpet av scabies med utseende av blærer, blemmer, pustler som ligger over passasjer av parasitter. Mikroskopisk undersøkelse i utslippet fra betennelseselementer, du kan finne voksne midd.

Scabies krever obligatorisk laboratoriebekreftelse av diagnosen. Grunnleggende diagnostiske metoder:

 • skraping av utslett;
 • dermatoskopi - undersøker huden med et forstørrelsesapparat.

Hos gravide kvinner, på bakgrunn av hormonelle endringer, kan vanlige dermatoser tilegne seg spesifikke egenskaper, og blir til atopisk dermatitt. Dette gjør det vanskelig å diagnostisere.

Tillatte og forbudte stoffer

Sammensetninger som inneholder benzylbenzoat eller svovel er kontraindisert for gravide kvinner. Legemidler med disse komponentene brukes i unntakstilfeller - hvis fordelene med behandlingen åpenbart er større enn den potensielle skaden. Det er mulig å behandle scabies med fysioterapimetoder, for eksempel smalbølget fototerapi.

I henhold til Federal Clinical Guidelines for the Management of Scabies kan infeksjon hos gravide behandles med:

 • aerosoliserte produkter med de aktive ingrediensene esdepalletrin og piperonylbutoksid;
 • permetrinløsning fremstilt fra 5% konsentrat i etanol.

0,4% dispergert blanding fremstilles uavhengig av permetrinkonsentrat:

 1. bland 4 ml 5% permetrin og 50 ml vann;
 2. gned inn i kløende deler av kroppen om kvelden i 3 dager på rad eller på den første og fjerde dagen av behandlingen.

For behandling av scabies produseres et medikament basert på permetrin Medifox. Det kan brukes under graviditet. Medifox dreper ikke parasittegg, men det takler godt voksne.

I USA anses den sikreste og mest effektive behandlingen for gravide og nyfødte å være en 5% permetrin krem. Sammensetningen påføres over natten og oppbevares i 8-12 timer og vaskes deretter av. Behandlingen gjentas etter 7 dager. Babyer er smurt med permetrin krem ​​helt, inkludert hodet.

I Russland ble sikkerheten til 4% krem ​​med permetrin undersøkt. Studien involverte nesten 200 gravide i alle svangerskapstrester.

Det er bevist at 4% permetrin salve for scabies med to rubbing ikke har en teratogen effekt. Sammensetningen har en minimal toksisk effekt, forårsaker ekstremt sjelden allergier.

Hvordan behandles scabies av gravide kvinner i Russland??

Narkotika godkjent i Russland

NavnBruk hos gravide kvinner
SpregalTillatt
MedifoxTillatt
BenzylbenzoatForbudt
SvovelforbindelserIngen indikasjon

Et av målene med behandlingen er å lindre pasientens hudforbrenning. I normale tilfeller oppnås dette ved å ta beroligende midler og antihistaminer..

Under graviditet er lokal bruk av konvensjonelle steroider og immunsuppressiva (takrolimus, pimekrolimus) forbudt.

Langvarig klinisk erfaring og studier har bevist sikkerheten til følgende antihistaminer under graviditet:

 • Klorpyramin;
 • Dimeginden;
 • Difenhydramin.

De listede legemidlene har ikke en teratogen effekt, det vil si ikke fører til fosterutviklingsforstyrrelser.

I første trimester er andre og tredje generasjons antihistaminer forbudt. Hvis det i løpet av de første tre månedene av svangerskapet er behov for å lindre kløe med antihistaminer, foreskrives den første generasjons medisiner:

 • Bromfeniramin;
 • Klorfeniramin;
 • Difenhydramin;
 • Dimenhydrinat;
 • Doksylamin;
 • Hydroksyzin;
 • Feniramin.

Konsekvenser og mulige komplikasjoner

Hvis en kvinne led av skabb under graviditeten, men ble kurert, er det ingen fare for fosteret. I slike tilfeller har infeksjonen bare indirekte skade, som består i ulempe for den vordende moren, hennes svakhet, utseendet på hypertermi (noen ganger), manglende evne til å sove og hvile helt.

En forsømt sykdom fører til utvikling av et pustulært utslett. Den bakterielle infeksjonen som følger med scabies, kan skade babyen din. Kløe og metabolske produkter kan forårsake en sterk allergisk reaksjon, og dermed provosere for tidlig fødsel.

Et barn kan få skabb fra en syk mor under fødselen, som er fulle av alvorlige komplikasjoner. Scabies hos nyfødte ligner på urticaria hos barn - i begge tilfeller vises blemmer på babyens hud fylt med blodig ekssudat.

Hvis legen tar feil i diagnosen, vil skabb bli til en formidabel sykdom, komplisert av stafylokokk purulent infeksjon. Denne tilstanden krever kompleks behandling og langvarig utvinning..

Dette er hovedårsaken til at det er veldig viktig for en gravid kvinne å lege fra skabb i tide eller følge forebyggende tiltak hvis noen fra hennes omgivelser er syke..

Forebyggingstiltak

Hos en gravid kvinne er immunforsvaret alltid svekket - dette er nødvendig for fosteret. For å forhindre scabies og andre sykdommer er det veldig viktig å opprettholde immuniteten på et tilstrekkelig høyt nivå..

For dette formålet er ulike metoder tilgjengelig for en gravid kvinne: få nok søvn, ta vitaminer og delta i generell styrking av kroppen - herding, kroppsøving.

To spesifikke grupper av mennesker som har scabies på en spesiell måte er barn og gravide. Videoen beskriver forskjellene:

En uunnværlig tilstand for forebygging av infeksjoner under graviditet er isolasjon fra kontakt med syke mennesker. Det er nødvendig å holde seg borte fra de som kommuniserte med pasienten, men forble sunn - denne personen kan vise seg å være en spredning av infeksjon.

Personlig hygiene er viktig. En kvinne må vaske hendene oftere, spesielt hvis hun har vært på gaten, reist i offentlig transport, gått til en butikk eller et sykehus. Det anbefales å bruke desinfiserende våtservietter eller spesiell håndspray.

Infeksjoner i fødselsperioden er dobbelt farlig. De påvirker helsen til den vordende moren og fostrets utvikling. Men du bør ikke få panikk, det viktigste er å starte behandlingen i tide. Ubehandlet scabies, som ikke rakk å bli komplisert av en stafylokokkinfeksjon, er ikke farlig for babyens helse. Hygiene og god kroppsmotstand er to forhold for å beskytte en gravid kvinne mot smittsomme sykdommer.

Benzylbenzoat

Artikler om medisinsk ekspert

 • ATX-kode
 • Aktive ingredienser
 • Indikasjoner for bruk
 • Slipp skjema
 • Farmakodynamikk
 • Bruk under graviditet
 • Kontraindikasjoner
 • Bivirkninger
 • Metode for administrering og dosering
 • Overdose
 • Interaksjon med andre legemidler
 • Lagringsforhold
 • spesielle instruksjoner
 • Holdbarhet
 • Farmakologisk gruppe
 • farmakologisk effekt
 • ICD-10-kode
 • Produsent

Benzylbenzoat er et antiparasittisk middel som brukes lokalt.

ATX-kode

Aktive ingredienser

Indikasjoner for bruk Benzylbenzoat

Indikasjoner for utnevnelsen av dette stoffet er hodelus og scabies..

Slipp skjema

Tilgjengelig som en krem, i et rør på 40 eller 80 g. En pakke inneholder 1 rør.

Andre navn er salver benzylbenzoat grindeks, samt benzylbenzoat darnitsa.

Farmakodynamikk

Den aktive ingrediensen har en giftig effekt på scabiesmidd, og med den på alle typer lus (de dør etter 2-5 timer, og midd - etter 7-32 minutter). Legemidlet trenger gjennom den kitinøse membranen og begynner å akkumulere inne i flåttens kropp og få en giftig konsentrasjon. Under dens innflytelse dør voksne flått, så vel som larver. Men stoffet fungerer ikke på eggene til parasitter..

Bruk av benzylbenzoat under graviditet

Legemidlet skal ikke brukes av gravide kvinner. I tilfelle behandling under amming, er det nødvendig å slutte å amme.

Kontraindikasjoner

Blant kontraindikasjonene til stoffet:

 • høy følsomhet for benzylbenzoat, og i tillegg til andre stoffer av legemidler;
 • tilstedeværelsen av lesjoner på huden (blant dem er det også pustulære lesjoner i huden);
 • barn under 3 år.

Bivirkninger av benzylbenzoat

Etter å ha smurt kremen inn i overflaten av huden, kan det oppstå en brennende følelse som forsvinner under videre bruk av produktet. Noen ganger kan personer med sensitiv hud oppleve lokale reaksjoner - kløe, svie, tørrhet eller rødhet i området som har blitt behandlet med medisinen, og i tillegg utvikling av allergier.

Hvis bivirkningene beskrevet ovenfor ikke forsvinner av seg selv, bør du avbryte bruken av kremen.

Ifølge observasjoner forbedres følsomheten til epidermis mest i kjønnsområdet, samt på steder der huden har blitt skadet.

Kontaktdermatitt utvikler seg sjelden. Fordi kremen inneholder propylenglykol, kan irritasjon av huden utvikle seg.

Metode for administrering og dosering

Det er nødvendig å bruke 25% benzylbenzoatkrem lokalt. I løpet av en behandling er det nødvendig å bruke 10-15 g av legemidlet. Barn får bruke produktet på et hvilket som helst område av huden, men voksne kan ikke bruke kremen i ansiktet og hodet under håret.

I ferd med å eliminere skabb, før du bruker stoffene, bør du ta en dusj (varm) med såpe, som fjerner de skjellete skorpene. Denne såpen må vaskes helt av, tørkes av og deretter utføres behandlingsprosedyren (det anbefales å utføre den om kvelden, før sengetid). Under behandlingen av scabies, bør kroppen behandles i følgende rekkefølge: hendene i sving, deretter bagasjerommet (bortsett fra ansiktet, så vel som huden under håret), og deretter bena og sålene med fingrene. I områder med sensitiv epidermis (kjønns- og lyskeområder, samt brystkjertler), og i tillegg, i tilfelle dermatitt, eksem eller pyoderma, anbefales det ikke å gni stoffet. Etter at du har fullført prosedyren, må du ikke vaske hendene i 3 timer. Noen ganger etter at medisinen tørker (vanligvis etter 1 time), påføres et nytt lag av stoffet. På slutten av inngrepet må pasienten ta på seg rene klær, samt skifte sengetøy på sengen. Etter 24-48 timer må du ta en dusj og skifte seng og klær igjen. Utfør behandlingen i 2 uker (4 ganger, med et intervall på 3-4 dager). I løpet av behandlingsforløpet brukes omtrent 60-90 g av legemidlet.

For å eliminere skabb, må barn under 5 år fortynne kremen med kokt vann med varm temperatur (30-35 ° C) i proporsjoner 1 til 1 umiddelbart før du starter behandlingen, og rør deretter til en emulsjon med jevn konsistens oppnås. Prosedyren utføres vanligvis uten å ta et varmt bad, to ganger om dagen med et intervall på 12 timer.

For å eliminere crusted scabies, er det nødvendig å fjerne skorper fra huden før prosedyren, ved hjelp av keratolytiske medisiner for dette. Varigheten av behandlingsforløpet beregnes i samsvar med dynamikken i rensing av hudoverflaten, forsvinning av kløe, samt fullføring av lindring av betennelsesfokus.

For å bli kvitt pedikulose blir medisinen gnidd forsiktig inn i huden under hodebunnen, hvorpå hodet er bundet med et skjerf. Etter en halv time, skyll av kremen under rennende vann, og skyll deretter håret i varm eddikoppløsning (5%). Når du har fullført disse prosedyrene, bør du skylle håret med sjampo eller såpe og begynne å kaste ut nittene (bruk en fin kam).

I ferd med å behandle kjønnsformen av pedikulose, må du gni medisinen i magen, kjønnshulen, den indre lårbensoverflaten, så vel som inn i lyskebrettene. Effektiviteten av prosedyren blir sjekket etter en dag. Om nødvendig er det verdt å gjenta behandlingen.

Overdose

Som et resultat av en overdose kan det være en økning i bivirkninger (for eksempel tegn på kontaktdermatitt).

På grunn av utilsiktet bruk av kremen inni eller når den påføres for mye, i tillegg til de ovennevnte symptomene, kan det også være et plutselig tap av bevissthet, en forsinkelse i urinprosessen, og i tillegg til dette, stimulering av sentralnervesystemet (utseendet på kramper, hos barn).

Terapi innebærer å eliminere symptomene på lidelsen. I tillegg må overflaten på huden renses fra preparatet. Hvis kremen har blitt svelget, bør det utføres magesvask, og aktivt kull skal gis til pasienten. Om nødvendig foreskrives også krampestillende midler.

Hvis det er en lokal allergisk reaksjon på kremen, er det nødvendig å vaske den av huden med såpe og vann..

BENZYLBENZOATE

Klinisk og farmakologisk gruppe

Virkestoff

Slipp form, sammensetning og emballasje

◊ Salve for ekstern bruk 10%1 g
benzylbenzoat100 mg

25 g - aluminiumsrør (1) - papppakker.
30 g - aluminiumsrør (1) - papppakker.

◊ Salve til ekstern bruk 20%1 g
benzylbenzoat200 mg

25 g - aluminiumsrør (1) - papppakker.
30 g - aluminiumsrør (1) - papppakker.

farmakologisk effekt

Anti-scab medikament for ekstern bruk.

Har en giftig effekt på scabiesmidd. Forårsaker død av larver og voksne av kløemider; påvirker ikke eggene deres.

 • Spør en hudlege
 • Se institusjoner
 • Kjøp medisiner

Farmakokinetikk

Trenger inn i de øvre lagene av epidermis, absorberes ikke i den systemiske sirkulasjonen.

Indikasjoner

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet, graviditet, amming, barn (opptil 3 år).

Dosering

Utad. Voksne foreskrives 20% salve, og barn fra 3 år - 10%. Salven påføres etter vask over natten på hele huden, unntatt ansiktet og hodebunnen, gnidd med hender som ikke vasker før morgenen, 30-40 g salve forbrukes per gni. På den fjerde dagen gjentas behandlingen, den femte dagen foreskrives vask med bytte av undertøy og sengetøy.

Bivirkninger

Lokale reaksjoner: muligens (spesielt hos barn) brennende følelse, hudirritasjon, allergiske reaksjoner.

Overdose

Narkotikahandel

Farmakologisk interaksjon av salven med andre legemidler er ikke identifisert, men som alle antiparasittmedisiner anbefales det ikke å bruke den samtidig med andre eksterne legemidler..

spesielle instruksjoner

Behandling av pasienter identifisert i samme fokus, samt kontaktpersoner, bør utføres samtidig for å unngå reinfeksjon. Kløeutholdenhet etter behandling er ikke en indikasjon på utnevnelsen av et ekstra løpet med spesifikk terapi. Kløe er kroppens respons på et drept flått og dets avfallsprodukter og forsvinner når antihistaminer og salver med glukokortikosteroider foreskrives. Etter behandling kreves medisinsk tilsyn i 2 uker, og i nærvær av komplikasjoner, enda lenger tid. Alle gjenstander som har kommet i kontakt med forurenset hud, må behandles nøye. Sengetøy, sengetøy, håndklær kokes i en løsning av vaskepulver i 5-10 minutter. Ytterplagget strykes på begge sider med et varmt strykejern. Varer som ikke er underlagt varmebehandling henges ut i det fri i 3 dager. Sko, leker og andre gjenstander er unntatt fra bruk i 5 dager og legges i en plastpose. Madrasser, puter, tepper er også utelukket fra bruk i 5 dager eller gjennomgår kammerdesinfisering. Polstrede møbler kan behandles med skadedyrbekjempelse. Det er nødvendig å rengjøre leiligheten, vaske gulvene med vaskemidler eller legge til desinfeksjonsmidler. Det er nødvendig å unngå å få stoffet i øynene, nesehulen og munnhulen.

Hvis stoffet kommer inn:

 • inn i nesehulen: Skyll nesehulen med rikelig med vann;
 • i munnen: skyll munnen med rikelig med vann eller 2% varm natriumbikarbonatoppløsning (natron);
 • i magen: skyll magen med 1-2% natriumbikarbonatoppløsning, en vandig blanding av brent magnesia (1-2 ss per glass vann) og aktivt karbon;
 • i øynene: Skyll øynene grundig med vann eller 1-2% natriumbikarbonatoppløsning.

Innflytelse på evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Gjengir ikke.

Anbefalinger for bruk av benzylbenzoatsalve

Benzylbenzoatsalve hjelper med skabb og hodelus. I det første tilfellet påføres det hele kroppen, etter 2-3 dager kan du svømme og deretter gjenta behandlingen. Slike prosedyrer bør utføres 4 ganger med fullstendig skifte av lin. For pedikulose blir stoffet gnidd inn i hodebunnen eller perinealområdet i 30 minutter, vasket av og nitene blir kammet ut med en hyppig kam. Gjenbruk neste dag om nødvendig.

Selv når det brukes riktig, kan applikasjonsstedet bli mer følsomt eller irritert. Det er farlig å innta (ved et uhell) eller bruke en stor dose på en betent, brent overflate, da kramper eller nedsatt nyrefunksjon er mulig. Medisinen er kontraindisert hos gravide og ammende kvinner, og for barn brukes den med halvt fortynnet vann.

Kjennetegn ved benzylbenzoatsalve

Benzylbenzoatsalve er et middel designet for å drepe scabies og lus. På anbefaling av lege er det tillatt å bruke det til noen hudsykdommer (demodikose, seboré, kviser). De viktigste egenskapene til stoffet er vist i tabellen.

Gruppe av medisiner

Hva brukes stoffet til

Benzylbenzoatsalve hjelper mot subkutan midd (scabies, demodektisk) og lus (hode, kjønnsmus). Etter påføring trenger det aktive stoffet inn i huden og akkumuleres i parasittene. Etter 3-5 timer dør lus og larver, og 7-30 minutter er nok til å ødelegge patogener til scabies. Dermatologer bruker også dette middelet til behandling av hudsykdommer:

 • fet seboré,
 • pityriasis versicolor,
 • rosa kviser,
 • demodikose i ansiktshuden.

Kan benzylbenzoat under graviditet, amming, for barn

Under graviditet og amming brukes ikke legemidlet, og for barn er benzylbenzoat foreskrevet fra 3 år.

Bivirkninger

Pasienter merker ofte en kriblende, prikkende, brennende og / eller kløende følelse etter påføring av salven. De betraktes som en naturlig reaksjon og forsvinner etter 2-3 dager. I tilfelle allergi mot stoffet forsvinner ikke slike fenomener alene, men intensiveres med hver neste påføring av benzylbenzoatsalve. Derfor, hvis det er sterke tegn på hudirritasjon, hevelser eller utslett, er det nødvendig å stoppe behandlingen og oppsøke hudlege..

På slutten av kurset er området som er behandlet preget av en økt reaksjon på kosmetiske og eksterne legemidler, det er ofte rødhet og tørrhet, peeling, og kløen varer i ca 2 uker. I slike tilfeller kan legen anbefale ytterligere bruk av antipruritiske legemidler, inkludert hormonelle (for eksempel Prednisolon-salve)..

Blant komplikasjonene ved rubbing i benzylbenzoatsalve ble registrert:

 • kontakteksem;
 • utslett som urtikaria;
 • vedvarende hevelse og rødhet i huden.
Kontakteksem

De reagerer ofte ikke bare på selve benzylbenzoat, men også på hjelpestoffene i salven. Spesiell hudfølsomhet er notert i perineum og i ansiktet, parotid.

Kontraindikasjoner

Legemidlet er kontraindisert i:

 • intoleranse mot komponentene;
 • et barn under 3 år;
 • graviditet (alle trimester);
 • amming;
 • pustulære utbrudd;
 • smittsomme hudlesjoner før diagnosen avklares;
 • åpent sår eller brannoverflate, omfattende betennelser.

Overdose

Legemidlet absorberes praktisk talt ikke gjennom huden, så risikoen for overdosering, hvis den brukes riktig, er lav. Hvis du bruker mye salve, kan kløe, svie, rødhet og hevelse i huden øke. Hvis stoffet svelges eller en stor mengde av det kommer på et sår eller brenner, er det ekstremt farlig, siden benzylbenzoat er giftig for nervesystemet og nyrene. Det er forvirring, krampesyndrom, opphør av urinutgang.

For behandling vaskes salven med såpe og vann. Magen (hvis den inntas) blir vasket og gitt til å drikke 10 tabletter aktivt karbon, knust og blandet med vann. Om nødvendig blir pasienten innlagt på sykehus og antikonvulsive legemidler administreres.

Andre former for frigjøring av medikamenter

I Russland er det benzylbenzoat i salg i form av en salve og 20% ​​emulsjon. Den andre doseringsformen er tilgjengelig i 200 ml flasker. Det kalles også feilaktig en suspensjon, men det er ingen faste partikler i den. Andre produsenter av stoffet (for eksempel den ukrainske planten "Farmak") har også benzylbenzoatkrem. Sprayer og sjampo for lus og scabies med en slik aktiv ingrediens lages ikke.

Hvordan bruke benzylbenzoat scabies salve

Salve benzylbenzoat til scabies brukes i henhold til reglene:

 1. først bør du ta en varm dusj: påfør såpe eller gel på hele kroppen, skyll med vann og tørk med et håndkle;
 2. smør preparatet i følgende rekkefølge: håndflatene, hendene, nakken, kofferten og øvre lemmer, ben, føtter og mellomrom mellom fingrene;
 3. nøye (uten å gni) utføre behandlingen av perinealområdet, brystkjertler;
 4. hvis stoffet etter en time er helt tørt, må du bruke et nytt lag;
 5. ta på deg rent undertøy, klær og skift seng;
 6. etter 1-2 dager ta en varm dusj og bytt undertøy og sengetøy igjen.

På en gang forbrukes 15 til 20 g salve.

Du kan heller ikke gni deg inn på steder med betennelse eller utslett, bare forsiktig påføring er tillatt (med lette trykk).

Metode for påføring av lus og nitter

Benzylbenzoatsalve hjelper også mot lus og nitter, men påføringsmetoden i dette tilfellet er annerledes: legemidlet påføres i hodebunnen og håret, og med kjønnslus blir det gnidd inn i de indre overflatene på lårene, lysken, buk og pubis. Etter behandling er hodet bundet med et skjerf og masken holdes i 30 minutter. Lyskeområdet er dekket med en ren bleie i 25-35 minutter, avhengig av brennende følelse.

Etter det er det nødvendig å vaske preparatet med varmt vann og såpe, skyll håret på hodet med en oppløsning av eddik (en spiseskje i et glass vann), og deretter kaste ut nitene med en kam med hyppige tenner. Etter en dag, sjekk hvor effektiv prosedyren var. Hvis det er tvil, gjentas det.

Hvordan behandle pityriasis versicolor

Med pityriasis versicolor påføres salven på flekkene 3-4 ganger om dagen med et veldig tynt lag med en liten gnidning. Behandlingen fortsetter til flekkene forsvinner. Det tar vanligvis 10-15 dager for det.

Det er viktig å ta i betraktning at i tilfelle gjentatte tilfeller av forverring, er det vanskelig å håndtere med eksterne midler alene, derfor blir antifungale legemidler foreskrevet for intern administrering i tabletter..

Scabies Behandling med benzylbenzoat

Behandling av kroppen med benzylbenzoatsalve ved behandling av scabies utføres 4 ganger med et intervall på 3-4 dager, så en voksen vil trenge 60-90 g av legemidlet for løpet. Gjentatte kurs er nødvendig for å påvirke flåttindivider som er i larvestadiet. Med god desinfisering av ting er et slikt kurs ganske nok til å kvitte seg med infeksjon..

For barn fra 3 til 5 år, ta en 10% salve eller fortynn en 20% medisin i to med vann. Før du bruker det, trenger barnet ikke et bad, da huden hans er veldig gjennomtrengende. Du kan ta en dusj 3-4 timer før prosedyren. Ofte foreskriver legen to behandlinger med et intervall på 12 timer. Derfor vil bare 1 rør med salve være nok for barn..

Hvis pasienten har en spesiell form for scabies med dannelse av skorper (norsk eller crusted), er det nødvendig å først rense huden fra det tette laget av epidermis. Til dette brukes kremer som inneholder urea. Etter å ha fjernet skorper, påføres benzylbenzoatsalve. Med denne varianten blir benzylbenzoat ofte påført hodet og ansiktet, parotidområdet.

Hvordan fjerne lukten

Benzylbenzoatsalve har en subtil spesifikk lukt, som etter noen timer ikke er hørbar i det hele tatt, så du trenger ikke å fjerne den spesielt. Dette stoffet skiller seg betydelig fra svovelsalve. Etter påføring kan du ikke ta bad eller dusj i 1-2 dager, og etter påfølgende vask med såpe er ubehag helt fraværende..

Oppfølging etter behandling

Det er viktig å merke seg at kløende hud kan vedvare i minst 7-10 dager etter behandling. Det gjenspeiler reaksjonen fra huden til tilstedeværelsen av avfallsprodukter fra flåtten og dens ødelagte celler. For å lindre følelsene foreskrives antipruritiske medikamenter (for eksempel Psilo-balsam) eller hormonsalver (Beloderm Express).

Ved slutten av behandlingen for parasittinfeksjoner etter 2 uker, er det viktig å komme til en kontrollundersøkelse. I tilfelle et komplisert sykdomsforløp, kombinert infeksjon, fortsetter legens observasjon i minst 1 måned.

Analoger av benzylbenzoat

Benzylbenzoat produseres bare under samme navn, men om nødvendig kan det erstattes med andre lus- og skuremidler. De vil ikke være de samme i sammensetningen, men deres handling er lik (se tabell).

NavnSammensetningIndikasjonerEgenskaper:Behandling av voksneBehandling av barnPris i rubler
MedifoxPermetrinPedikuloseIkke tillatt før 2 månederPåfør hele kroppen eller hodebunnen, perineum i 40 minutter, og skyll deretter130
Chemerichnaya tinkturHellebore ekstrakt for alkoholHodelusKun vist for voksnePåfør på hårrøttene i 30 minutter-25
SvovelsalveSvovelSkabbIkke før 2 år gammelGni inn i huden på hele kroppen med et intervall på 2-3 dager25
NyudaDimetikonHodelusFørst 3 år gammelSpray på håret til det er helt hydrert, etter 45 minutter, kam ut og vask håret615

Benzylbenzoat for demodikose

Benzylbenzoatsalve brukes til behandling av rosacea (rosa kviser, kviser) i tilfelle det har vist seg å være assosiert med demodikose, det vil si middinfeksjon. Tegn på denne sykdommen kan være:

 • vedvarende kviser;
 • motstand mot grunnleggende kvisemedisiner;
 • markert endring i hudfarge (rødhet, lilla eller grå, usunn).

Hvordan søke på ansiktet, hvor mange ganger og hvor lenge

Mot demodex påføres stoffet i et veldig tynt lag på ansiktshuden med en liten gnidning inn 3 ganger om dagen, mens det er viktig å beskytte øynene dine mot utilsiktet inntak av medisinen. Varigheten av behandlingen er individuell, den kan være fra 7 dager til 3 eller flere uker. Effektivitetskriteriet er opphør av utslett og kløe, lys og rensing av huden, eliminering av akutt betennelse..

Hvordan benzylbenzoat også brukes i kosmetikk

Benzylbenzoatsalve kan brukes i kosmetikk for å behandle:

 • fet seboré i hodebunnen (kløe, flass) - gnidd inn i røttene og vasket av etter 30 minutter, behandlingen utføres 2 ganger i uken;
 • fra kviser - påføres ansiktet lokalt på utslettelementet i 2 timer, deretter vaskes salven, ansiktet tørkes med calendula-tinktur og en spids sink salve påføres.

spesielle instruksjoner

Scabies og hodelus overføres til kontaktpersoner, så det er viktig å gjennomgå samtidig behandling med den syke. Suksess med å kvitte seg med parasitter vil også bli bestemt av grundigheten av sanering av gjenstander (se tabell).

Forholdsregler for bruk

Når du bruker stoffet, ikke la det komme inn i nesen, munnen eller øynene. Hvis dette skjer, bør nese- og munnhulen skylles med vann så snart som mulig, og en svak løsning av natron (en teskje uten topp i et glass vann) er egnet for øynene. Med samme sammensetning, men med et stort volum (ca. 1,5 liter), anbefales det å vaske magen i tilfelle inntak av benzylbenzoat ved et uhell.

Når du behandler med medisiner, anbefales det ikke å bruke kosmetiske og medisinske eksterne midler samtidig, de kan svekke effektiviteten av behandlingen eller forårsake allergiske reaksjoner. Hvis du ikke opprettholder det nødvendige intervallet under prosessering og bruker vann og såpe tidligere, vil den aktive substansen i salven krølle seg og miste sine antiparasittiske egenskaper.

Narkotikapris

Legemidlet Benzylbenzoatsalve er inkludert i budsjettkategorien, siden et rør koster fra 20 til 35 rubler. Bare behandling av scabies vil koste mer, da det kan ta opptil 4-5 pakker med salve. Det er mulig å kjøpe en emulsjon til en pris på 165 rubler per 200 ml.

Og her er mer om hva Panthenol salve brukes til.

Benzylbenzoatsalve er foreskrevet for behandling av scabies, luseangrep, demodexmidd, fet seborrhea og rosacea. Det er viktig å behandle både kontaktpersoner og personlige eiendeler samtidig.

Nyttig video

Se i denne videoen om hvordan du bruker benzylbenzoat til scabies hos barn og voksne, dets effektivitet:

Hvordan bruke Triderm salve riktig, hva hjelper det fra. Kan jeg brukes til barn, graviditet, amming. Hva er analogene til stoffet. Hva er i sammensetningen, hva er den aktive ingrediensen. Hvilket er bedre - krem ​​eller salve, Clotrimazole eller Triderm. Hva er kontraindikasjonene for salven.

Hva er den mest effektive salven for lav. Som er egnet for behandling av barn, fra rosa eller hvitt, helvetesild og ringorm. Hvilken salve for lav å påføre på hodet. Er det en som passer for alle typer lav. Hvordan bruke Clotrimazole, sink, terbinafin, salisylsyre, Advantan, Levomekol, Yam salve, Vishnevsky salve, Triderm, Nizoral.

Den viktigste sammensetningen av stoffet er Panthenol. Hvordan bruke den riktig og fra hva: fra sår, med allergi, liggesår, for hender, fra forbrenning. Hvordan og hvor mye å bruke for barn. Er det mulig under graviditet. Hovedkontraindikasjoner og mulige komplikasjoner.

I hvilke situasjoner er det bedre å bruke Levomekol salve. Hva hjelper stoffet innen tannbehandling, gynekologi, urologi. Instruksjoner for bruk av Levomikol. Kan jeg bruke til babyer, graviditet og amming. Kontraindikasjoner for stoffet.

Liste over de beste salver for kviser. Som virkelig hjelper til å helbrede, fra subkutan kviser, betennelse. Hvilken hormonsalve kan brukes. Hvilke geler vil være et alternativ.

Hovedsammensetningen og indikasjonene for bruk av Cholisap. hvordan kan tanngel for barn, babyer hjelpe? Hvordan påføres riktig i tannkjøttet med fluss, periodontal sykdom, kramper, tannkjøttbetennelse. Hvordan fungerer det etter å ha fjernet en visdomstand? Hva er de billige russiske analogene?.

Det Er Viktig Å Vite Om Planlegging

Kan tenner behandles under graviditet?

Ernæring

Anbefalte artikler En tannpine om natten: hva du skal gjøre Smerter etter å ha fjernet en visdomstann Funksjoner av tannbehandling under graviditet Kontraindikasjoner og begrensninger Behandling i forskjellige trimester av svangerskapet Diagnostiske funksjoner Sikker smertelindring Funksjoner i prosedyreneDet er mulig og til og med nødvendig å behandle tenner under graviditet.

Hva kroppstemperatur kan være i tidlig graviditet

Oppfatning

Siden begynnelsen av befruktningen, i de første ukene, er ikke økt eller redusert temperatur under tidlig graviditet ekskludert, noe som er forårsaket av endringer i kvinnens kropp.

Dicinon og Duphaston

Infertilitet

Kontrollerer kompatibiliteten til legemidlene Ditsynon og Duphaston. Er det mulig å drikke disse medisinene sammen og kombinere dem.Ingen interaksjon oppdaget.Ingen interaksjon oppdaget.

Beskrivelse og funksjoner ved bruk av nikotinsyre til amming

Ernæring

Mangel på melk er et vanlig problem under amming, og det er mange måter å løse det på. Noen kvinner drikker spesiell laktogonisk te for å øke melkeproduksjonen, følger en diett som inneholder visse matvarer.